Müşterilerimize ait kişisel bilgiler, gizlilik içerisinde alınmaktadır. Siparişlerin en iyi şekilde karşılanması için, işin tamamlanmasına yönelik bilgiler karataspeynircilik.com’da saklanır. Kişisel bilgiler kesinlikle 3. şahıslara iletilmemektedir. karataspeynircilik.com ,müşteri bilgilerini yeni satış kampanyaları hakkında bilgi vermek ve ayrıca ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek üzere saklar ve kullanır. Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Başka birinin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. İstediğiniz zaman üyelikten ayrılabilirsiniz. Üyelikten ayrılanların bilgileri silinir,karataspeynircilik.com tarafından kullanılmaz. İş sürecimizin sorunsuz ilerlemesi için müşteri bilgilerimizin saklanması ve kullanımı kısmen gereklidir. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici< mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.